supėjas

supėjas
supė́jas, -a smob. (1), -à (3) K, Ds, supė̃jas, - à (4) 1. SD99, Sut, N, I, J.Jabl, L590 kas supa, linguoja (lopšį): Tokių metų pati toj supėjà buvau Rod. Į lopšelį įdėjo, trys supė́jos veizėjo (d.) Klk. Už tokį liūliavimą ir supimą tankiai supėja gaudavo metėną par nugarą Sln. Lopšinių tekstai yra trumpučiai, ir supėjai reikia juos suverti į ilgą vėrinį . Supkit mane, supėjėliai! NS431. 2. kas judina, verčia svyruoti, siūbuoti į šalis: Visa gamta džiaugsmuos – visur žiedų žiedai, visur sruvus vanduo, vėjeliai supėjėliai J.Jabl. \ supėjas; apsupėjas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • apsupėjas — apsupėjas, a smob. (1); rš kas aplink apeidamas apsupa, apstoja, apgula. supėjas; apsupėjas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • supikas — supìkas, ė smob. (2) I, K, Rtr, J.Jabl, NdŽ, KŽ žr. supėjas 1 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suptojas — ( is K), a smob. (1) KŽ kas supa, supėjas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • supuolėlis — sm. žr. supuonėlis 1: ^ Keturis keturnytėlis, penktas supuolėlis, šeštas gyvulėlis (lopšys, supėjas, vaikas) LTsV588(Eiš) …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • supuonėlis — supuonė̃lis, ė smob. (2) 1. supėjas: Motulė supuonėlė atsupė savo rankeles, augindama vaikelius (d.) Nč. 2. svyruonėlis: Berželis supuonelis, kada tu sužaliuosi? (d.) Ck …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sūpintojas — ( is K), a smob. (1) KŽ, sùpintojas (1) KŽ kas sūpina, supėjas. sūpinti; išsūpinti; pasūpinti; užsūpinti; sūpintojas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sūpotojas — sūpotojas, a smob. (1) BŽ198 kas sūpoja, supa, supėjas …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”